امروز : دوشنبه 31 تیر 1398
نمونه صورتجلسه مجمع در خصوص تغیر محل در شرکت (سهامی خاص )

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص

 

نام شرکت :…………...............………………

شماره ثبت شرکت :…………………………                                    

 سرمایه ثبت شده :…………….……………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ......... در تاریخ ............. ساعت....................با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای .......................................  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای .......................................  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای .......................................  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای.......................................  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

 

ب:دستور جلسه،  تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شرکت از آدرس ............................................................................  خیابان ......................کوچه...................... پلاک..................... کدپستی ................. به آدرس......................................................................  خیابان................... کوچه.................. پلاک ................  کدپستی................... تغییر یافت و ماده  ................  اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

 

ج:به خانم/ آقای.............................(احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبث صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

امضاء هیات رئیسه جلسه:

رئیس جلسه: ...........................   ناظر جلسه :  ...........................ناظر جلسه : ...........................  منشی جلسه : ...........................

 


انجمن حقوقدانان ایرانتبريكوکیل نمونه

آقایفرم ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از اخبار سایت لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.

آمار بازدید کنندگان