امروز : یکشنبه 25 آذر 1397جستجو بر اساس فیلتر:
مجموعه الفبا
عنوان
عنوان توضیحات
اهانت (جزا)مرادف توهين است( رك. توهين - افتراء)
اهل ( مدنى )غيرمحجور را اهل گويند (ماده 211 ق - م )ووصف مزبور را ( اهليت ) نامند (ماده 212 ق - م ) اهل درلغت بمعنى شايسته است( نازم بخرابات كه اهلش اهل است) و بمعني صاحب آمده است (كجا است اهل دلى تا بگويمش چون شد )و در اهليت بمعني ثايستگى وصلاحيت است.
اهل خبره كسانيكه درموضوع مادى يامعنوى معين داراى بصيرت و اطلاعات خاص كه از ممارست متمادى آنها حاصل شده است باشند ( مرادف كارشناس- رك. كارشناس )ما ده 78 آئين دادرسى كيفرى
اهل ذمه ( فقه )عبارتند از پيروان دين زرتشت و موسى ومسيح كه پس از انعقاد يك قرارداد ( كه اسم آن عقد ذمه است) بارئيس حكومت داراى حقوق وتكاليفى از نظر قا نون ميشوند كه يكى ازآنها داشتن دادگاههائي است كه قاضي آن ازاهل مذهب خودشان باشد.
اهليت ( مد ني )الف- صفت كسى كه داراي جنون، سفه، صغر، ورشكستگى و ساير موانع محروميت از حقوق( كلايا بعضا) نباشد (ما ده 212-1207 ق - م) اين اصطلاح درمقابل حجريا عدم اهليت بكار مي رود.
ب- صلاحيت شخص براى دارا شدن حق و تحمل تكليف و بكار بردن حقوقى كه بموجب قانون دارا شده است.
اهليت اجراى حق مرادف اهليت استيفاء است (رك، اهليت استيفاء)
اهليت اداء مرادف اهليت استيفاء است (رك.اهليت استيفاء)
بخش رك. استان - ناحيه ثبتى
بر عکس hidden 1
بر عکس hidden 2
بر عکس hidden 3
بر عکس hidden 4
بر عکس hidden 5
بر عکس hidden 6
بر عکس hidden 7
بر عکس hidden 8
بر عکس hidden 9

لینک تصویری


سایت قدیمی مرکز


ریاست جمهوری


درگاه خدمات الکترونیک قضایی

انجمن حقوقدانان ایرانتبريك

سالروز تولد 1 نفر از همکاران مبارک

وکیل نمونه

آقای

بانک مطالب و منابع حقوقیفرم ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از اخبار سایت لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.

آمار بازدید کنندگان