امروز : دوشنبه 09 اسفند 1395
با راه اندازی سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی،شهروندان می توانند خدماتی از جمله دریافت خلاصه پرونده،دریافت رمز پرونده،دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس،ارسال پیشنهاد و یا انتقادرا دریافت کنند.

شهروندان جهت راهنمای استفاده از این سامانه،می توانند عدد صفر را به شماره ۵۰۰۰۹۶۹۹پیامک نمایند.همچنین شهروندان می توانند برای دریافت هر بخش به شرح زیر،عدد مربوط را به شماره ۵۰۰۰۹۶۹۹پیامک نمایند.

*راهنمای دریافت خلاصه پرونده،عدد یک
*راهنمای دریافت رمز پرونده،عدد دو
*راهنمای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس،عدد سه
*راهنمای ارسال پیشنهاد و یا انتقاد،عدد۹

نحوه دریافت خدمات نیز به شرح زیر است:

۱-برای دریافت خلاصه پرونده باید کد زیر را از چپ به راست به شماره ۵۰۰۰۹۶۹۹ پیامک نمود:
رمز شخصی#شماره فرعی پرونده#شماره پرونده#۱

۲-برای دریافت رمز شخصی پرونده باید کد زیر را از چپ به راست به شماره ۵۰۰۰۹۶۹۹پیامک کرد:
شماره پرونده#۲

این خدمت تنها با افرادای ارائه می شود که شماره تلفن همراه آن ها در سیستم مدیریت پرونده قضایی ثبت شده باشد.

۳-برای دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس باید کد زیر را از چپبه ارست به شماره ۵۰۰۰۹۶۹۹پیامک کرد: رمز شخصی#شماره فرعی پرونده#شماره پرونده#


لینک تصویری
سایت قدیمی مرکز


ریاست جمهوری


درگاه خدمات الکترونیک قضاییانجمن حقوقدانان ایرانتبريكوکیل نمونه

آقای

بانک مطالب و منابع حقوقیفرم ارتباط با ما

عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از اخبار سایت لطفا اطلاعات خود را وارد نمایید.

آمار بازدید کنندگان